top of page

Bullseye Awards

2023 ETR AWARD.png

בכל שנה אנו מזהים כמה מהמשחקים ה"טובים" ששיחקנו במהלך השנה. "הטוב ביותר" הוא מונח יחסי ואנחנו לא חושבים שהוא צריך להיות יחיד או לכבד רק זוכה אחד בכל קטגוריה. עם צוות של 14 סוקרים, שיחקנו בכ-1,200+ משחקים בקטגוריות של "חדרי בריחה אישיים", "משחקים באירוח חי", "משחקי שולחן" ו"משחקים מקוונים". להלן בעצם 10% המובילים שלנו מהמשחקים שאנו אוהבים לכבד בפרס השנה.  

החל מה-  פרסי "קטגוריה פרטנית" , אנו מרגישים שמשחקים אלו בלטו באחת מהקטגוריות הבאות: "עיצוב תפאורה", "עיצוב פאזל", "אווירה מהנה", "אלמנטים שיתופיים", "רעיונות חדשניים" "הדפס-נ-גזור" , "איורים",  "קו סיפור ייחודי" או "דמויות".  

בפרסי "קטגוריית הנושא " שלנו , אלו היו משחקים שהרגשנו שהם מייצגים בצורה הטובה ביותר נושא מסוים עם העיצוב, הפאזלים והסיפורים שלהם. 4 הקטגוריות היו "הרפתקה", "פנטזיה", "אימה" ו"מסתורין".  

סוף סוף הכי שלנו  יוקרתי  הקטגוריה, " Oveall הטוב ביותר ", היו משחקים שהרגשנו שפגעו בכל המטרות מבחינת עיצוב תפאורה, סיפור, טבילה וחידות. אלה ניתנו בקטגוריות של "משחקי אפליקציה/וידאו/VR", "משחקי שולחן", "משחקים דיגיטליים", "משחקים באירוח חי", "חוויה סוחפת" ו"חדרי בריחה אישיים"  

מזל טוב לכל הזוכים!

toppng.com-orange-lens-flare-transparent-400x400.png
2023_Best Set Design.png

- "עיצוב התפאורה" הטוב ביותר של השנה -
(בסדר אלפבתי)

2023_Best Puzzles.png

- "מאסטר הפאזלים" הטוב ביותר של השנה -
(בסדר אלפבתי)

2023_Best Fun Room_ Game.png

- "החדר/משחק הכיף" הטוב ביותר של השנה -
(בסדר אלפבתי)